Eurocolor wiki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana ze strony internetowej www.eurocolor.com.pl jest EUROCOLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach (44-120), ul. Toszecka 47, KRS: 0000362103, NIP: 9690795268 (dalej: Administrator).

Jak można skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować:
a) pisemnie, na adres EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice,
b) elektronicznie, na adres e-mail: poczta@eurocolor.com.pl,
c) telefonicznie, pod numerem +48 32 722 45 45.

Jakie Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu?

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzeniem strony internetowej i udostępnionych na niej funkcjonalności. Przetwarzaniu podlegają w szczególności:
1) dane przekazane przez Panią/Pana w interaktywnych formularzach kontaktowych (formularz kontaktowy, formularz rekrutacyjny, newsletter),
2) logi dostępowe, takie jak: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron niniejszej strony, nazwa domeny, przeglądane treści, etc. – dane te, tzw. „ciasteczka” (z ang. cookies), nie posiadają co do zasady przymiotu danych osobowych, jednak mogą nimi być w niektórych przypadkach.
Pliki cookies mogą być przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej Pani/Pana urządzenia, przy pomocy którego wyświetlona została strona internetowa Administratora, np. laptopa czy smartfonu. W plikach tych znajdują się m.in. podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej, jak również sposobów w jaki ją Pani/Pan wykorzystuje.

Pliki cookies dzielą się na:
1. cookies sesyjne – pliki krótkotrwałe, zapisujące się w pamięci Pani/Pana przeglądarki do momentu zamknięcia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki;
2. cookies stałe – pliki, które zapisują się w pamięci Pani/Pana przeglądarki na dłuższy okres i nie są usuwane po zamknięciu strony internetowej lub przeglądarki (podlegają one usunięciu zgodnie ze swoimi właściwościami, mogą być jednak usunięte przez w wyniku Pani/Pana działania);
3. cookies podmiotów trzecich – są to pliki partnerów współpracujących ze stroną internetową Administratora, należą do nich Google (w serwisie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które analizuje ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies, informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.  Polityka prywatności firmy Google dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Jeżeli chcesz zablokować udostępnianie informacji o aktywności na stronie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631 )

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
1. cookies sesyjne,
2. cookies stałe,
3. cookies podmiotów trzecich,

Administrator umożliwia dostosowanie wykorzystywania plików cookies według preferencji użytkowników. Zmiana ustawień plików cookies jest możliwe na stronie internetowej oraz w przeglądarce, z której Pani/Pan korzysta.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu:
1. nawiązania kontaktu z Administratorem, w szczególności przy pomocy formularza kontaktowego, zapisów na newsletter – podstawą przetwarzania w tym zakresie jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2. prawidłowej realizacji usług – podstawą przetwarzania w tym zakresie jest działanie w celu zawarcia lub realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
3. zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i serwisów towarzyszących – podstawą przetwarzania w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
4. ulepszenia świadczonych usług, właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu; monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację – podstawą przetwarzania w tym zakresie jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a), lub prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5. ewentualnego ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń – podstawą przetwarzania w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
6. realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa – podstawą przetwarzania w tym zakresie jest obowiązek prawny, tj. art. 6 ust. 1 lit. c).

Korzystanie z usług innych podmiotów

Administrator korzysta z udostępnianych przez inne podmioty narzędzi umożliwiających śledzenie Pani/Pana działalności, zapisujących w Pani/Pana urządzeniu pliki umożliwiające Pani/Pana identyfikację jako użytkownika. Należą do nich: 
• Google Analitics, z informacjami na temat działania tego narzędzia może się Pani/Pan zapoznać tutaj:,
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631

Większość przeglądarek internetowych umożliwia określenie zakresu ustawień dotyczących przetwarzania plików cookies. Informacje dotyczące wprowadzania zmian tych ustawień w poszczególnych przeglądarkach może Pani/Pan znaleźć pod wskazanymi niżej adresami:
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d   
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów. W przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, będą one przetwarzane nie dłużej niż do momentu jej wycofania. 

Komu Administrator będzie przekazywał Państwa dane?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator lub organom administracji publicznej, w związku z realizacją obowiązków prawnych. Do podmiotów współpracujących należą w szczególności przedstawiciele handlowi, podmioty zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty realizujące przesyłki, obsługę prawną, drukowanie materiałów oraz niszczenie dokumentacji.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
2. do sprostowania danych, jeżeli są one błędne lub niekompletne,
3. do ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 18 ust. 1 RODO,
4. do usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 RODO,
5. do przenoszenia danych, jeżeli Państwa dane przetwarzane były na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy,
6. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane w celach marketingowych bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Ponadto informujemy, że jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie przez Administratora narusza zasady ochrony danych osobowych, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

ok

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi schowka w ramach strony internetowej. *

*Pola wymagane

ANTRESOLA WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu I instancji. Uznał, iż projekt nie jest zgodny z planem w odniesieniu do ilości kondygnacji projektowanego budynku. Zdaniem WSA organy niezasadnie przyjęły, że przewidziane w projekcie w górnej części poddasza antresole w istocie spełniają warunki przewidziane prawem dla tego typu pomieszczeń. Zgodnie z § 3 pkt 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 73, poz. 690) przez antresolę należy rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Z projektu budowlanego wynika, iż na trzeciej kondygnacji przewidziano pięć mieszkań. Trzy z mieszkań posiadają przynależne do nich antresole znajdujące się nad stropem pośrednim pomieszczeń wchodzących w skład tych mieszkań i innych. Każda z tych antresoli teoretycznie ma powierzchnię mniejszą od powierzchni pomieszczenia, z którego jest wydzielona i nie jest zamknięta od strony wnętrza z którego jest wydzielona. Swoim obrysem jednak wykracza poza obrys pomieszczenia z którego jest wydzielona w taki sposób, że znajduje się nad stropem pośrednim również innych pomieszczeń, a nawet innych mieszkań.
Termin ten używany jest najczęściej w odniesieniu do drzwi wejściowych. W drzwiach wejściowych poza możliwością stosowania różnego rodzaju pakietów szybowych zazwyczaj stosuje się wypełnienia drzwiowe, które zapewniają drzwiom niepowtarzalny wygląd, odpowiadając na indywidualne potrzeby użytkownika. Na rynku dostępnych są setki wypełnień od klasycznych po nowoczesne, w wielu wariantach kolorystycznych. Wypełnienia drzwiowe poza tym że pełnią funkcję wizerunkową i stylistyczną, zapewniają również odpowiednią oszczędność energetyczną i bezpieczeństwo.
Okna PVC w swojej budowie zawierają stalowe kształtowniki, które zapewniają, iż okno nie odkształci się pod wpływem podwyższonej temperatury spowodowanej promieniami słonecznymi, gwarantując ich prawidłowe funkcjonowanie a tym samy otwieranie, zamykanie i prawidłową szczelność.
Szczegółowe warunki i długość gwarancji na dany produkt określa Książka gwarancyjna EUROCOLOR, która załączana jest do zakupionych okien, drzwi i rolet. Zawarte w niej są również informacje dotyczące montażu, regulacji i konserwacji produktów dostępnych w naszej ofercie.
Parametr ten charakteryzuje przewodność cieplną szyb zespolonych (od ang. glass - szyba) stosowanych w oknach i można go opisać jako ilość ciepła traconego przez 1 m2 szyby zespolonej w określonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1 oK. Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby Ug, tym lepiej szyba zespolona chroni przed stratami ciepła, wpływając na poprawę energooszczędności budynku. Na rynku można spotkać szyby o różnym parametrze Ug od standardowej od 1,0 po 0,5 W/m2K.
Parametr ten charakteryzuje przenikalność cieplną profili z których wykonane są okna lub drzwi (od ang. frame - rama). Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła ramy Ug, tym lepiej profil będzie chronił nas stratami ciepła i wpływał na polepszenie właściwości termicznych całego okna. Parametr ten określany jest w W/m2K.
Parametr używany w budownictwie dla przegród cieplnych jakimi są drzwi (od ang. door - drzwi) i określający, jaka ilość ciepła tracona jest przez drzwi w ustalonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1 oK. Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła, tym drzwi chronią przed stratami ciepła. Parametr ten określany jest w W/m2K.
Autorski system opracowany przez firmę EUROCLOR mający na celu produkcję i oferowanie klientom produktów najwyższej jakości i spełniający dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie certyfikacji CE, dzięki wewnątrz zakładowej kontrola produkcji, prowadzonej na każdym etapie procesu technologicznego.
Ruchomy element okna, który w zależności od przeznaczenia może być otwierany, uchylany lub przesuwany. Skrzydła w zależności od wybranego modelu najczęściej różnią się kształtem oraz budową.
Cecha charakterystyczna dla profili okiennych i drzwiowych i określająca ich szerokość. Od szerokości profilu uzależnione są często inne parametry, które może osiągnąć okno m.in. jego energooszczędność, stabilność konstrukcji, możliwe do zastosowania pakiety szybowe, a które to mają wpływ na komfort użytkowania okien. Okna o szerokości 86 mm charakteryzują się zwiększonymi parametrami termoizolacyjnymi poprawiającymi energooszczędność i akustykę.
Cecha charakterystyczna dla profili okiennych i określająca ich szerokość. Od szerokości profilu uzależnione są często inne parametry, które może osiągnąć okno m.in. jego energooszczędność, stabilność konstrukcji, możliwe do zastosowania pakiety szybowe, a które to mają wpływ na komfort użytkowania okien. Szerokości 73 mm jest charakterystyczna dla systemu Efektiv dostępnego w ofercie EUROCOLOR.
Cecha charakterystyczna dla profili okiennych i drzwiowych i określająca ich szerokość. Od szerokości profilu uzależnione są często inne parametry, które może osiągnąć okno m.in. jego energooszczędność, stabilność konstrukcji, możliwe do zastosowania pakiety szybowe, a które to mają wpływ na komfort użytkowania okien. Okna o szerokości 82 mm charakteryzują się zwiększonymi parametrami termoizolacyjnymi poprawiającymi energooszczędność i akustykę.
Cecha charakterystyczna dla profili okiennych i drzwiowych i określająca ich szerokość. Od szerokości profilu uzależnione są często inne parametry, które może osiągnąć okno m.in. jego energooszczędność, stabilność konstrukcji, możliwe do zastosowania pakiety szybowe, a które to mają wpływ na komfort użytkowania okien. Okna o szerokości 70 mm są jednymi z najczęściej spotykanych i oferowanych na rynku.
Unikatowy symbol w ofercie EUROCOLOR określający kształt skrzydła okiennego w jakim dostępny jest dany model okna, skrót SRx oznacza, iż okno posiada skrzydło zaokrąglone.
Unikatowy symbol w ofercie EUROCOLOR określający kształt skrzydła okiennego w jakim dostępny jest dany model okna, skrót Sx oznacza, iż okno posiada skrzydło proste.
Dodatkowa uszczelka, która umieszczana jest na ramie okiennej zapwniająca dodatkową ochronę przed hałasem i uciekającym ciepłem. Uszczelka tego typu najczęściej spotykana jest w systemach energooszczednych o podwyższonych parametrach termoizolacyjncyh.
Specjalne zaprojektowany i zgłoszony do opatentowania system zintegrowanych wzmocnień znajdujących się w znajdujący w profilach Geneo, zapewniający klasę antywyważeniową WK2 bez stosowania dodatkowych zbrojeń stalowych. Z profili Geneo wykonane są okna ENERGO+ i ENERGO+ PHZ.
Wkładki ocieplające wykonane ze specjalnej kompozycji styroduru umieszczone w wewnętrznych komorach profili okiennych i drzwiowych, poprawiające termoizolację i zapewniające bardzo dobre parametry energooszczędne. W system dociepleń termomoduł wyposażone są okna ENERGO+ oraz ENERGO+ PHZ.
System specjalnie zaprojektowanych uszczelek w wybranych systemach okiennych składający się z trzech wysokiej jakości uszczelek, zapewniających zwiększone parametry termiczne i akustyczne. System posiada środkową uszczelkę umieszczoną na ramie okiennej, która tworzącą tzw. suchą komorę zapewniając dodatkową ochronę okucia przed wodą. System MD dostępny jest w modelach Duotherm, Energo+ i Energo+ PHZ.
Element okucia umożliwiający ustawienie skrzydła w jednym z wielu pozycji uchyłu, zapewniający odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, dostosowane do potrzeb użytkowników i warunków pogodowych np. mniejszy uchył zimą, żeby nie wychłodzić pomieszczenia i większy latem, żeby zapewnić wystarczająco dużo świeżego powietrza.
Jest to element okna w którym mocowane jest skrzydło okienne lub drzwiowe i który osadzany jest na stałe w murze. Rama okienna zwana jest też potocznie ościeżnicą i może mieć różnorodną budowę oraz kształt w zależności od wybranego modelu.
Unikatowy symbol w ofercie EUROCOLOR określający kształt skrzydła okiennego w jakim dostępny jest dany model okna, skrót Rx oznacza, iż okno posiada skrzydło okrągłe.
PVC to materiał znany szerzej jako polichlorek winylu, z którego wykonane są okna, drzwi i rolety. Stolarka okienna wykonana z PVC jest niewrażliwa na warunki pogodowe a zjawiska takie jak gnicie czy rdzą nie występują, dodatkowo poddany działaniu ognia zapala się, jednak nie pali się samodzielnie i gaśnie po usunięcia źródła ognia. Gładka powierzchnia sprawia, iż PVC jest wyjątkowo łatwe w konserwacji i myciu.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju napędu w roletach możliwe jest zastosowanie pilotów umożliwiający kontrolę nad każdą roletą w domu bez konieczności wstawania z fotela. Dzięki sygnałowi radiowemu przesyłanego na bezpiecznej częstotliwości 868 MHz możemy sterować roleta lub grupą rolet nie znajdują się nawet w danym pomieszczeniu.
Próg aluminiowy montowany w drzwiach zapewnia swoboda i komfort przejścia, a także jest efektownym wykończeniem drzwi. Chroni także zbędną utratą ciepła, eliminując powstawanie zjawiska mostku termicznego. Progi występują najczęściej w dwóch wersjach: niski o wysokości 2,5 cm i wysoki – 5,5 cm.
Dodatek stosowany w drzwiach wejściowych spełniający rolę estetyczną i wizerunkową, montowany na drzwiach i służący do ich otwierania i zamykania. Pochwyty występują w wielu wariantach kolorystycznych i o różnych kształtach, dzięki czemu każdy ma możliwość dostosowania wyglądu drzwi do swoich indywidualnych potrzeb.
Dodatkowa uszczelka umieszczona w skrzydle pod szybą, eliminująca powstawanie mostków termicznych oraz ograniczająca straty energii, jest to element charakterystyczny dla systemów energooszczędnych na bazie profili Rehau – Energetic, Energo+ oraz Energo+ PHZ
Jeden z segmentów okucia znajdującego się w oknie chroniący jego newralgiczne miejsca przed próbą włamania, okna EUROCOLOR w standardzie wyposażone są w dwa punkty antywyważeniowe. Istnieje również montażu dodatkowych punktów dzięki czemu okno może osiągnąć wyższą klasę odporność na włamanie tzw. WK1 lub WK2.
Jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy element w oknie, gdyż zajmuje w większości konstrukcji ponad 70 % całej jego powierzchni i w największym stopniu wpływając na energooszczędność, akustykę, bezpieczeństwo całego okna. Nasze pakiety szybowe wykonane są w najnowszej technologii zespalania (bez przycinania ramki w narożach szyby powodującej nieszczelność) z wykorzystaniem materiału Hot-Melt, zapewniającego wysoką szczelność wkładu i zachowanie właściwości szyby na długie lata. Na rynku dostępne są pakiety szybowe spełniające różnorodne funkcje m.in.: energooszczędne, dźwiękochłonne, bezpieczne, przeciwsłoneczne.
Dom to miejsce, gdzie spędzamy każdą wolna chwilę, by odpocząć od codziennego zgiełku. Komfort może zapewnić nam odpowiednia ochrona cieplna, stąd bardzo ważne jest odpowiednie dobranie okien, drzwi i rolet aby zapewnić jak najmniejsze straty energii. Ważne jest aby podczas zakupu zwracać uwagę m.in. na współczynnik przenikania ciepła całego okna (Uw), sposób ich montażu a także przemyśleć zakup elementu dodatkowego jakim są rolety, gdyż wg przeprowadzanych badań, dzięki zamkniętej rolecie zewnętrznej możemy poprawić ochronę cieplną nawet o 25%.
Są elementem elektronicznym montowanym w roletach umożliwiającym automatyczne sterowanie roletą, podnoszenie i opuszczanie nawet bardzo ciężkich rolet, o określonej porze lub podczas nieobecności w domu zapewniając komfort użytkowania rolety. Napędy mogą być wyposażone w różnego rodzaj przełączniki od tradycyjnych umieszczanych na ścianie, po przez te z indywidualnym programatorem czasowym aż po te sterowane pilotem.
Funkcja i element okucia okiennego, który zapewnia wentylację i stałą wymianę powietrza, dzięki uchyleniu skrzydła okiennego w odpowiedniej pozycji bez konieczności stałego otwierania i zamykania okna.
W solarce okienno-drzwiowej pojęcie odnoszące się najczęściej do kształtu skrzydła okiennego lub drzwiowego, zapewniającego różnorodny wygląd produktów. Na rynku oferowane są okna o kształcie prostym, okrągłym, wklęsłym i zaokrąglonym.
Materiał, który wykorzystywany jest przy produkcji szyb zespolonych w oknach a mający na celu zapewnienie jak najlepszej szczelności pakietu szybowego i nie pozwalający na utratę gazów znajdujących się w pakietach szybowych (najczęściej jest nim argon).
Opatentowany mechanizm blokujący znajdujący się w klamkach, uniemożliwiający manipulację klamką od strony zewnętrznej, gdzie przy obrocie klamki od położenia zamkniętego do uchylnego, następuje każdorazowo ryglowanie samozabezpieczającego się mechanizmu blokady w różnych położeniach klamki a towarzyszy temu precyzyjne klikanie będące dodatkowym słyszalnym akcentem podwyższonego bezpieczeństwa.
Certyfikat potwierdzający spełnienie odpowiednich wymagań w przypadku wznoszenia obiektów budowlanych, które wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych (m.in. okna i drzwi) oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. W Polsce certyfikat wydaje Polski Instytut Budownictwa Pasywnego. W ofercie EUROCOLOR systemem dedykowanym do domów pasywnych jest system ENERGO+ PHZ.
Element okucia okiennego, który umożliwia zablokowanie skrzydła okiennego w pozycji rozwiernej lub uchylnej gwarantując, iż przy zmianie pozycji nie ma ryzyka przypadkowego wypięcia skrzydła z ramy okna, blokada klamki oferowana jest w standardzie produktów EUROCOLOR.
parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów
Współczynnik przenikania ciepła okna. Współczynnik Uw informuje, jakie wystąpią straty ciepła przez produkt po zamontowaniu w budynku wyrażany jest w jednostce W/m2K (mówiąc wprost ile wat energii ucieka przez powierzchnię okna na zewnątrz, dlatego im niższy współczynnik tym okno "cieplejsze") Współczynnik pokazuje rzeczywiste straty energii cieplnej całego okna i pozwala na sporządzenie prawidłowego bilansu energetycznego budynku przez architekta (nie należy mylić współczynnika przenikania ciepła całego okna Uw ze współczynnikiem przenikania ciepła szyby Ug który jest jedynie częścią składową Uw). Współczynnik przenikania ciepła okna zgodnie z odpowiednią normą (EN ISO 10077-1) obliczany jest według wzoru: Uw = (AgUg + ArUf + LgΨg) / Ag + Af Gdzie: Ag - pole powierzchni widocznej części oszklenia Ug - współczynnik przenikania ciepła szyby Af - pole powierzchni profilu Uf - współczynnik przenikania ciepła profilu Lg - całkowity obwód szklenia Ψg - liniowy współczynnik przenikania ciepła (tak zwany współczynnik krawędziowy szyby zespolonej).
DEFINICJA DEFINICJA SZALEŃSTWA
Karta Gwarancyjna Karta Gwarancyjna, jest to dokument umożliwiający wymienienie towaru na nowy, lub jego naprawienie w określonym czasie.
test
Spieniony polietylen o wyjątkowych własnościach izolacyjnych. Stosowany jako wypełnienie profili i połączeń profili aluminiowych (zwykle w wersjach + i HI)
Qualicoat to międzynarodowa organizacja normalizująca nakładanie powłok proszkowych (potocznie: malowanie proszkowe). Kryteria Qualicoat 2012 przewidują ocenę jakości powłoki z 3 m od wewnątrz pomieszczenia i z 5 m od zewnątrz (światło dzienne, oko nieuzbrojone). Link do strony organizacji (i wymagań): http://www.qualicoat.net (język angielski) Lakiernie spełniające wymagania Qualicoat cechują się zaostrzonymi kryteriami odbioru jakościowego (testy mechaniczne i klimatyczne) i są corocznie audytowane przez niezależne jednostki. Dostawcy EUROCOLOR posiadają certyfikat Qualicoat Odpowiednikiem Qualicoat dla powłok anodowych jest Qualanod
Przekładka Przekładka profili aluminiowych to element wykonany z tworzywa sztucznego (najczęściej poliamidu), łączący aluminiową część zewnętrzną profilu (zewnętrzną szalę) i jego część wewnętrzną (wewnętrzną szalę). Przekładki występują parami (górna i dolna) i tworzą środkową komorę profilu. Tradycyjne, proste przekładki coraz częściej (dla poprawienia izolacyjności cieplnej) są zastępowane bardziej skomplikowanymi rozwiązaniami - przekładkami komorowymi. W drzwiach (szczególnie z panelami nakładkowymi) coraz częściej stosuje się tzw. przekładki kompensacyjne ("pływające") - ograniczają one tzw. efekt bi-metalu (polegający na krzywieniu się skrzydła na skutek różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz) Profile do konstrukcji wewnętrznych (zimne) nie posiadają przekładek